سالنی

– رنگ های موجود :آفتابی ،مهتابی
– زاویه ۳۰ تا۱۷۰ درجه
– درجه حفاظت IP : 65
– ولتاژ ورودی :۱۱۰-۲۲۰
– شدت روشنایی : ۳۰۰ لومن
– میزان مصرف :۳۰ W
– کد محصول :ENP1155

———————————————————-

u53

– رنگ های موجود :آفتابی ،مهتابی
– زاویه :۱۸۰ درجه
– درجه حفاظت IP : 65
– ولتاژ ورودی :۱۱۰-۲۲۰
– شدت روشنایی : ۵۰۰۰ LM
– میزان مصرف : ۵۰ W
– کد محصول :ENP11551

————————————————————

u52

– رنگ های موجود :آفتابی ،مهتابی
– زاویه:۱۸۰ درجه
– درجه حفاظت IP : 65
– ولتاژ ورودی :۱۱۰-۲۲۰
– شدت روشنایی : ۱۰۰۰۰ لومن
– میزان مصرف :۱۰۰ W
– کد محصول :ENP1154دسته: روشنایی سالنی