شرکت « اصـفهان نــور پرتو » با هدف تولید و اجرای سیستمهای روشنايي کم‌مصرف و اجرای نـورپردازی‌های متنوع و کم‌مصرف و ‌زیبای ال‌ای‌دی در راسـتای زیباســازی شهـرها و کاهش‌مصرف بـرق با تکیه بر کادری مجرب فعالیت نموده است؛