۱:نصب والواشر پرچمی رحمت اباد

 

۲:اجرای نورپردازی پارک شهرستان بندر دیر

تاریخ شروع پروژه ۹۳/۱۲/۱۲تاریخ اتمام پروژه ۹۴/۰۱/۲۲

IMG-20150812-WA0009

 

۲:اجرای نورپردازی میدان امام نجف اباد

تاریخ شروع پروژه۹۴/۷/۴ تاریخ اتمام و تحوبیل پروژه ۹۴/۷/۱۵

۲۰۱۵۱۰۱۱_۰۹۲۳۲۶